Sta voor je straat_CentrumXL

Samen houden we de winkelstraten van Amsterdam aantrekkelijk. Daarom bundelen we de krachten van
ondernemers, gemeente en pandeigenaren in de ‘Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden’.
Met elkaar ontwikkelen we een gezamenlijke toekomstvisie en een actieplan. Samen signaleren, kansen pakken,
vooruit kijken en elkaar versterken voor een aantrekkelijk winkelgebied.

We werken aan het unieke karakter van de straat, een aantrekkelijk straatbeeld, een veelzijdig aanbod, de weerbaarheid en de samenwerking met alle betrokkenen in de straat.

Doe je ook mee?

Straatgerichte Aanpak_prio straten