Wat we doen

CentrumXL is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, Vereniging Amsterdam City, Koninklijke Horeca Amsterdam en MKB Amsterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat deze publiek-private samenwerking nodig is om de stad aantrekkelijk te houden voor haar ondernemers, de Amsterdammers en bezoekers uit binnen- en buitenland.

Samen met de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven werken we aan het behouden en versterken van een aantrekkelijke-, economisch sterke- en leefbare stad. Om dit vanuit het samenwerkingsverband voor elkaar te krijgen, creëert CentrumXL als onafhankelijke partij verbinding tussen oplossingen, doelen en visies.

Dit doen we onder andere door het initiëren van acties en oplossingen, het opzetten en aanjagen van samenwerkingen en door kennis te delen. De grootste thema’s waar we ons in het centrum op richten zijn schoon, heel & veilig, duurzaamheid, bereikbaarheid & logistiek en diversiteit.

Gebiedsgerichte Aanpak
In deze aanpak staat de samenwerking tussen de verschillende straten en stakeholders in een gebied centraal en hoe je samen (ook met de gemeente) optrekt om het gebied te versterken
Schoon, heel & veilig

Afval, de openbare ruimte en veiligheid zijn thema’s met de hoogste prioriteit voor straten en gebieden. We werken hier op straat- gebieds- en beleidsniveau

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema waar je tegenwoordig niet meer omheen kan. Ondernemers verduurzamen, maar straten en gebieden verduurzamen ook. Wij helpen, delen kennis en denken
hierover mee

Bereikbaarheid & logistiek
De bereikbaarheid van Amsterdam met al haar prachtige grachten en bruggen is o.a. hierdoor een flinke uitdaging. We faciliteren overleggen tussen partners om oplossingen te initiëren. Ook delen we kennis over projecten en initiatieven op het gebied van logistiek en bereikbaarheid
Veelzijdig Aanbod

Een aantrekkelijke straat kent een verscheidenheid aan ondernemers en daarom werken we samen met ondernemers, vastgoed en gemeente om de diversiteit in straten te behouden of te vergroten