Organisatie

CentrumXL bestaat uit een stuurgroep en werkgroep. Voor de realisatie van gezamenlijke projecten is een programmamanager aangesteld. In de stuurgroep en werkgroep hebben afgevaardigden van de verschillende stakeholders zitting. De programmamanager heeft zitting in beide organen. De volgende personen hebben zitting in Stuurgroep respectievelijk Werkgroep:

Vereniging Amsterdam City
Willem Koster en Christine Govaert

Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam
Robby van Beveren en Cora Doppenberg

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam
Pim Evers en Evelien Doornhegge

Gemeente Amsterdam RvE Economie
Ellen Veul en Undine Stevens

MKB Amsterdam
Dirk de Bie

Programmamanager

De kracht van CentrumXL is zijn draagvlak: een brede coalitie werkt in Amsterdam samen aan een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad.

Met dat als uitgangspunt, houdt de programmmanager zich bezig met:

  • procesbegeleidende, verbindende en projectleider ondersteunende rol in concrete publiek-private-projecten
  • behoefte aan nieuwe projecten inventariseren en initiëren bij stakeholders in de stad
  • borgen, beschikbaar maken en actief delen van leerpunten

Thema’s

De partijen in CentrumXL willen gezamenlijk werken aan oplossingen voor vraagstukken op de thema’s:

  • schone, heel & veilige openbare ruimte,
  • duurzaamheid,
  • drukte & leefbaarheid,
  • aan- en afvoer van goederen in de stad,
  • professionalisering van ondernemerscollectieven,
  • marketing binnenstad & deelgebieden.

Bezoekadres

Centrum XL mikt op maximaal rendement tegen minimale kosten. Wij werken daarom vanuit de verschillende locaties van de verschillende stakeholders en hebben een virtueel secretariaat. We hebben daarom ook geen vast bezoekadres.