http://centrumxl.webtic.nl/projecten/|Projecten

Centrum XL is denken en vooral doen vanuit de gemene deler met projecten waar iedereen achter staat:

Laatste nieuws

 • “Verkoopfolder” BIZ beschikbaar

  “Verkoopfolder” BIZ beschikbaar

  In nauwe samenwerking met diverse straatmanagers is een folder ontwikkeld om de BIZ te "verkopen" aan ondernemers, pandeigenaren en andere geinteresseerden. De folder is beschikbaar [...]

 • Kick-off streetbranding geslaagd

  Kick-off streetbranding geslaagd

  Circa 100 personen woonden op 1 juli jongstleden de kick-off bij van de toolkit streetbranding. Ervaringen van Amsterdam Marketing (I AMsterdam) en de ondernemersvereniging Beethovenstraat [...]

 • 26 vragen beantwoord over opzetten van een BIZ

  26 vragen beantwoord over opzetten van een BIZ

  Een panel van vijf personen beantwoordde op 20 mei prangende vragen over het opzetten van een BIZ. De bijeenkomst, georganiseerd door Centrum XL en de [...]

 • Straatmanagement 2.0

  Straatmanagement 2.0

  Een nieuw Centrum XL project… Er gebeurt veel in de binnenstad en juist daarom willen we het straatmanagement toekomstbestendig maken. Aanleiding Het straatmanagement is een [...]

Projecten

Loading...

Nieuws

211, 2015

Belangrijke data voor BIZ-subsidie

1 oktober: Deadline voor aanvragen BIZ-subsidie. Hiervoor gebruik je het 'aanvraagformulier subsidie BIZ' deze vind je op de BIZ-site van Economie. Hierbij hoort ook de begroting, het activiteitenplan en de notulen van de ALV. 1 [...]

308, 2015

Oorzaken en gevolgen van schone winkelgebieden…

Jaarlijks doet Stichting Nederland Schoon onderzoek naar de schoonheidsgraad van winkelgebieden in Nederland. In 2014 zijn 437 winkelgebieden in 25 gemeenten onderzocht. Dit onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de oorzaken en gevolgen van schoon. [...]

105, 2015

Beheerplan Schoon, wat is dat?

Vanuit Centrum XL zijn we in een projectgroep bestaande uit mensen van de reiniging, handhaving, gebiedsbeheerders stadsdeel Centrum, straatmanagers en ondernemers aan de slag gegaan met het opstellen van een format beheerplan. Hierin staat beschreven [...]

Nieuws over de organisatie

Ontwikkelingen Centrum XL

april 30th, 2015|Reacties staat uit voor Ontwikkelingen Centrum XL

Centrum XL bestaat uit convenantpartners, een Adviesgroep, projectgroepen en een secretariaat. Doel is het samenwerken aan concrete projecten voor een aantrekkelijke, economische sterke en leefbare [...]

Centrum XL – Amsterdam

Centrum XL is de samenwerking door een coalitie van overheid en bedrijfsleven die gelooft in de kracht van het centrum van Amsterdam én in gezamenlijke regie. Centrum XL bundelt energie en middelen in een binnenstad die steeds groter wordt. Deelnemers zijn de gemeente, organisaties van het bedrijfsleven, vastgoedeigenaren en ondernemers in de retail, horeca, toerisme en cultuur in het centrum van Amsterdam.

In Centrum XL werken we aan een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad waar het prettig wonen en werken is.

In Centrum XL werken overheid en bedrijfsleven samen aan een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad van Amsterdam. Het werkgebied is voorlopig het traditionele centrum. Het centrum van Amsterdam schuift steeds verder op richting de ring. Uit de studie Centrum XL uit 2012 blijkt dat deze dynamiek kansen biedt, maar ook om regie en samenwerking vraagt. Centrum XL kan ook in de toekomst een middel zijn om de groei in het groter wordende centrum in goede banen te leiden.
In Centrum XL werken overheid en bedrijfsleven samen aan een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad van Amsterdam. De ambitie van Centrum XL is samenwerking van overheid en bedrijfsleven in een aantal concrete projecten. De projecten zijn gericht op een integrale ontwikkeling, beheer en marketing van het centrum van Amsterdam. Vijf projecten waren het begin 2013, Inmiddels zijn daar nog wat projecten aan toegevoegd.
In 2011 heeft de Kamer van Koophandel gesproken met dertig partijen die actief zijn in de Amsterdamse binnenstad: ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren, bestuurders, ondernemersverenigingen, grootwinkelbedrijf, culturele instellingen en straatmanagers. Lees verder >

Nieuws projecten

De toekomst van Wifi?

Veel ondernemers zien wifi al het ideale middel om in contact te komen met de bezoeker op straat. En ook de gemeente ziet dit als een potentieel instrument om beter om te kunnen gaan met [...]

LOST City Guide – een nieuw concept stadsgids

Enige tijd geleden kwam Centrum XL in aanraking met LOST City guide. Een nieuw soort stadsgids dat zich richt op bezoekers die op zoek zijn naar verrassende en hippe plekken in Amsterdam in plaats van [...]

NIEUW: Collectieve afvalinzameling

De omstandigheden zijn gunstig. Vanuit de overheid zijn de duurzaamheid- en luchtkwaliteitsgedachten een belangrijk gegeven. De wind vanuit de politieke partijen kan een duw in de juiste richting geven. Vanuit het bedrijfsleven is kwaliteitsverbetering openbare [...]

Samenwerking en nieuwe activiteiten …

Gebiedsplannen van het stadsdeel, nieuwe activiteiten door BIZ-programma's, nieuwe projecten CentrumXL, meer behoefte aan samenwerking tusen straten. Er gebeurt nog al wat in het Centrum, maar wat betekent dit voor de rol van de straatmanager? [...]

BIZ: nu over tot uitvoering

Er zijn ruim 40 BIZ aanvragen ingediend afgelopen jaar, er is hard gewerkt om al die trajecten goed te begeleiden. Meer dan de helft heeft ook daadwerkelijk een BIZ kunnen realiseren. Voor deze gebieden begint [...]

Op 1 juli is het zover … dan ziet de toolkit streetbranding het levenslicht!

U bent  van harte uitgenodigd voor de dynamische introductiebijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. De toolkit streetbranding helpt (winkel)gebieden hun eigen, karakteristieke en herkenbare streetbrands te ontwikkelen. Daarnaast stimuleert de toolkit streetbranding kennisdeling. Vijf praktische workshops ondersteunen [...]